Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

I ty Brute, tak tohle jsou slova, kter� se zapsala do historie, tak pro� si nezkusit zahr�t trochu z historie. Tato hra m� hodn� spole�n�ch v�c� s hrou Civilization, a� na p�r d�le�it�ch v�jimek, jako jsou vyn�lezy, stav�n� dal��ch m�st a spoustu jin�ch v�c�. Mus�te vybudovat m�sto, kter� se mus� ubr�nit proti n�jezd�m barbar�, nebo jin�ch vysp�l�ch civilizaci, ze v�eho nejd��v si mus�te postavit p�r dom� pro ob�any m�sta, pozd�ji tr�nici a studnu, ale pokud si nepostav�te obrannou ze�, tak m�te z poloviny prohr�no. Hra nem� moc dobrou grafiku, tak�e si n�kter� objekty mus�te prost� domyslet. P�r slov na z�v�r nikdy neu�kod�, ale nev�m co bych m�l napsat.

Autor: 
Caesar
V�robce: David Lester 
Vyrobeno: 1993 
Syst�m: 386 
Velikost: 851kB 
Hodnocen�: 94% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l: Zde 
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard