Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Nejzn�m�j�� strategie, kter� kdy spat�ila sv�tlo sv�ta. Ve h�e se v�ijete do role dikt�tora, kter� m� za �kol bu� zni�it v�echny civilizace jako prvn�, nebo vyslat do vesm�ru raketu, pokud spln�te n�kterou z t�chto v�c�, tak jste zaru�en� v�t�z. M�te n�kolik civilizac�, Egypt, German, ��m, Vikingov� a spoustu dal��ch, m��ete si vybrat v jak�m roku za�nete a z kolika civilizacemi budete bojovat. Hra je dost nap�nav� a t�k� pro za��te�n�ky, ale i tak se u n� dosyta pobav�te.

Autor:
Civilization
V�robce: Microprose�
Vyrobeno: 1991�
Syst�m: 386�
Velikost: 1,63mb�
Hodnocen�: 98%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod:
Manu�l: Zde�
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�5
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ