Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Ur�it� nej�sp�n�j�� d�l Civilizace se op�t vrac� zp�t, ale tentokr�t u� ne jako dosov� hra, ale jako windowsov� hra, kter� skr�v� r�zn� p�ekvapen�. Byli zde odstran�ny v�echny bugy, na kter� jste mohli narazit v minul� verzi, inteligence nep��tel se zlep�ila, tak�e i zku�en�mu hr��i to d� trochu v�ce n�mahy aby tuto hru dohr�l. Hratelnost je v podstat� stejn� a� na p�r mali�kost� se v�bec nezm�nila, p�ehlednost se zm�nila na�t�st� k lep��mu, co� pot�� ur�it� spoustu hr���.

Autor: 
Civilization For Win
V�robce: Microprose 
Vyrobeno: 1993 
Syst�m: Pentium 
Velikost: 4,6mb 
Hodnocen�: 96% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 5
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ