Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

V�le�n� hra, kter� se nedo�kala uzn�n� a p�i tom je lep�� ne� n�kter� strategie. Med War je jenom tahov� strategie, pro dva hr��e nebo proti po��ta�i, ve h�e dostanete jedin� �kol a to je zni�it nep��tele, ve h�e nejsou ��dn� nerostn� suroviny, kter� byste mohli t�it a stav�t tanky nebo lod�, vojsko a ostatn� dostanete po p�r kolech, tanky dostanete za sedm kol, z�le�� jakou techniku nebo vojsko si vyberete. Hratelnost je dobr� a rychle si na n� zvyknete.

Autor: 
Med War
V�robce: Burnham Park Software 
Vyrobeno: 1995 
Syst�m: Pentium 
Velikost: 238kB 
Hodnocen�: 95% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard