Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

M�li jste n�kdy chu� zm�nit historii ?? P�ekazit pl�n Ameri�an� v misi Operation Overlord, nebo jen dob�t celou Evropu i s Asii ? Pokud ano, m�te p��le�itost jak svoje strategick� pl�ny alespo� nasimulovat ve strategii Panzer General. Vypukla 2. sv�tov� v�lka, N�mci napadaj� Francouze a Rusy, zat�mco Japonci jdou po Ameri�anech. Asi takto bych n�jak definoval stru�n� za��tek 2. sv�tov� v�lky v Evrop� a Americe. Ne� za�nete dob�vat m�sta a st�ty tak si mus�te vybrat za jakou stranu chcete hr�t, po vybr�n� ur�it� strany, dostanete svoj� prvn� misi, kde je va��m jedin�m �kolem vyhr�t a zne�kodnit nep��tele. M�te jenom ur�it� po�et jednotek, s kter�ma m�te nep��tele zni�it, bohu�el o dal�� jednotky si za��dat nem��ete, co� je taky minus t�to hry. Inteligence nep��tel je pro za��te�n�ka obt�n�, ale pokud hru hrajete �ast�ji, nen� to pak u� tak zl�. U hratelnosti je to u� o n�co lep��, i kdy� to taky nen� v�hra do loterie. Dost se zapot�te ne� budete lep�i.

Autor: 
Panzer General
V�robce: SSI 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 486 
Velikost: 6,35mb 
Hodnocen�: 94% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard