Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Ne� za�nete hr�t hru Railroad Tycoon, tak si p�ipravte �t�pa�ky, p횝alku a pokutov� blo�ky pro �ern� pasa��ry. Na za��tku hry si vyberete v jak� zemi budete budovat �elezni�n� firmu, m��ete si vybrat z Ji�n� a Severn� Ameriky a Evropy, potom si zalo��te firmu a m��ete za��t stav�t, za��n�te v roce 1830 a z kon��te v roce 2000, co se t��e vl��k�, kter�ch je ve h�e uspokojiv� dost, tak ty nevypadaj� zas tak �patn�. Kdy� ve mu grafiku a s rovn�m j� s dat umem vyd�n� hry, tak se nikdo nem��e st�ovat. Hratelnost nen� ani tak t�k�, jak sp� zjistit jak�m zp�sobem se stav� nov� vl��ky, ale p�i tro�e zkoum�n� dojde �lov�k na v�echno.

Autor: 
Railroad Tycoon
V�robce: Microprose 
Vyrobeno: 1990 
Syst�m: 486 
Velikost: 703kB 
Hodnocen�: 97% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard