Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Trat�, vl��ky, vag�nky, to v�echno najdete ve h�e kter� simuluje stavbu �eleznic. Od minul�ho d�lu se toho hodn� zm�nilo, p�ibilo v�ce vl��ku, nov� mapa Afriky, grafika se dost zlep�ila a hratelnost je mnohem jednodu��, ne� v minul�m d�le. Hned na za��tku hry si mus�te zalo�it spole�nost a potom za�nete stav�t trat�, po del�� dob� a� v�m spole�nost bude vyn�et, mus�te pomalu, ale jist� spl�cet vyp�j�en� pen�ze od banky. K t�to h�e se toho ��ct moc ned�, ten kdo j� nehr�l p�i�el o dobrou z�bavu a ten kdo j� hr�l, je r�d �e je dal�� pokra�ov�n� t�to v�born� strategie.

Autor: 
Railroad Tycoon Deluxe
V�robce: Microprose 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 486 
Velikost: 3,38mb 
Hodnocen�: 97% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l: Zde 
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 6
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ