Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

V t�to h�e se stanete kr�lem, kter� mus� postavit svoje vlastn� kr�lovstv�, kter� se bude rozr�stat. Tato ze za��tku lehk� strategie skr�v� hodn� probl�m� a logick�ch v�c�. Ze v�eho nejd��v budete muset obstarat j�dlo pro svoje poddan�, zaset obil�, postavit ml�n a peka�stv�, pozd�ji budete muset vyzbrojit p�r voj�k�, kte�� budou hl�dat cel� kr�lovstv�, budete muset naj�t nerostn� suroviny, jako je uhl�, zlato a �elezo. P�kn� hra, kter� v�s jen tak od po��ta�e nepust�.

Autor: 
Settlers
V�robce: Blue Byte 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 486 
Velikost: 2,4mb 
Hodnocen�: 97% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard