Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Tato advent�rka je podobna zn�m� h�e Larry, kter� v�bec nebyl �patn�, alespo� jako erotick� hra. N�co m�lo o p��b�hu, jednou za Vencou dojde postar�� p�n, kter� odj�d� na sedm dn� pry� a pot�eboval by pohl�dat dcery, ale jenom pohl�dat, Venca �kol p��jme, ale co se nestane ve�er se s kamar�dem vsad�, �e se vysp� za sedm dn� a sedm noc� z ka�dou holkou zvl᚝. Grafika hry je pr�m�rn�, ale dost z�bavn�. Humoru ve h�e je dostatek, tak�e se nudit dozajista nebudete, pokud ano, doporu�uji trochu alkoholu ke h�e. P�kn� advent�rka s erotick�m pojet�m, kterou rozhodn� mus�te m�t.

Autor: 
7 Dn� 7 Noc�
V�robce: Pterodon Software 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 486 
Velikost: 2,1mb 
Hodnocen�: 94% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod: Zde 
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 9
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ