Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Cht�li jste si n�kdy postavit vlastn� m�sto ? Starat se o n�j, �e�it nejr�zn�j�� probl�my a d�vat ty nejv�t�� dan� na kter� nikdo nem� ? Tak toto je ta spr�vn� hra u kter� se pobav�te. Na za��tku hry dostanete pen�ze, s kter�ma m�te postavit prosperuj�c� m�sto, ale to nen� v�bec jednoduch�, ve h�e v�s �ekaj� p��rodn� katastrofy, po��ry, povodn�, hurik�ny, zem�t�esen� a godzilla sice ta nepat�� do p��rodn�ch katastrof, ale dok�e p�kn� zni�it m�sto k nepozn�n�. Jsou zde i finan�n� probl�my, jako je nedostatek pen�z pro opravu silnic, nebo pro policisty, hasi�e a dal��ch nezbytn�ch v�c�.

Autor: 
Simcity
V�robce: Maxis 
Vyrobeno: 1989 
Syst�m: 286 
Velikost: 459kB 
Hodnocen�: 95% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard