Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Je zde dal�� pokra�ov�n� strategie Simcity. Ve h�e se toho zm�nilo hodn�, stav�te zde vodovodn� potrub� pro obytn� domy, jsou zde nov� p��rodn� pohromy, kter� se daj� na�t�st� vypnout. Grafika se od minul�ho d�lu radik�ln� zm�nila, vypad� celkov� dob�e, hratelnost se zlep�� a hra u� nen� tak t�k�, jak v minul�m d�le. Jest-li �e se v�m l�bil p�edchoz� d�l t�to strategie, tak si st�hn�te Simcity 2000.

Autor: 
Simcity 2000
V�robce: Maxis 
Vyrobeno: 1993 
Syst�m: 486 
Velikost: 1,9mb 
Hodnocen�: 97% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 6
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ