Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Transport Tycoon je i po deseti letech tak zn�mi, �e n�kte�� lid� vytvo�� ji� zn�me klony, kter� u� nejsou tak dokonal�, ale maj� v sob� ukryt� kouzlo. V t�to h�e budujete dopravu, a� u� �elezni�n�, leteckou, silni�n� nebo vodn�. Va��m �kolem je vytvo�it prosperuj�c� firmu, kter� poraz� konkurenci a nebude zneu��vat sv�ho postaven� :). Krajina je velmi dobr�, ale to je tak posledn� v�c, kter� se povedla, n�kter� animace nejsou u� tak dokonal�, ale nejsou z nejhor��ch, za to n�kter� bar��ky jsou s kop�rovan� p��mo z Transport Tycoon, tud� nejsou v�bec dobr� a to h�e nep�id� na kvalit�, ve h�e se st��d� den a noc, tato mal� novinka je docela dobr�, ale n�komu m��e p�ij�t zbyte�n�. Hratelnost je dost obt�n�, proto ne� postav�te prosperuj�c� spole�nost, tak se dost zapot�te. Pokud v�s Transport Tycoon omrzel a chcete zkusit n�co jin�ho tak m�te �anci.

Autor: 
Simutrans
V�robce: Hansjorg Malthaner 
Vyrobeno: 2001 
Syst�m: Pentium 
Velikost: 1,06mb 
Hodnocen�: 95% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 6
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ