Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Potom �e hry jsou jenom ztr�ta �asu, kdyby si b�val� minist�i zdravotnictv� zahr�li Theme Hospital, tak na�e zdravotnictv� nen� tam kde je tet. Jak u� tu��te budete stav�t nemocnici. Uprost�ed zelen� plochy dostanete nemocnici, kterou m�te vybavit n�bytkem person�lem a hlavn� mus�te prosperovat. Pokud va�e nemocnice bude prosperovat a bude v oblib�, dostanete se do dal��ho levelu, ve kter�m z�sk�te je�t� men�� nemocnici a k tomu m�n� pen�z. Na za��tek hry si mus�te postavit recepci, r�zn� odd�len� jako je l�k�rna, chirurgie a hlavn� lavi�ky na kter�ch budou zab�rat m�sta zdrav� d�chodci, kte�� pot�ebuj� zabit �as. P�i hran� t�to hry se ur�it� zasm�jete a pokud v�s hra nech� klidn�m, tak si s toho nic ned�lejte �ivot je tvrd�.

Autor: 
Theme Hospital
V�robce: Bullfrog Productions Ltd. 
Vyrobeno: 1997 
Syst�m: Pentium 
Velikost: 6,70mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard