Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

V�lka se ch�l� ke konci a Ameri�an� bombarduj� v�echno, co se hne. V�t�inou ne�sp�n�. B-17 pat�ili mezi nejlep�� bombard�ry druh� sv�tov� v�lky, m�ly �ty�i motory, ka�d� o v�konu 1028 kW (1336 kon�), jeden dok�zal p�epravit a� 4 350 kg. Pos�dka byla desetim�stn� - dva piloti, jeden navig�tor, jeden radiooper�tor a s navig�torem sedm st�elc�. �koly v t�to h�e nejsou nijak slo�it�. Jedin�, co m�te ud�lat, je dostat se na ur�en� m�sto ani� byste se vych�lili z kurzu. Aby to nebylo tak jednoduch�, b�hem letu v�s nav�t�v� Luftwafe. Hra B-17 Flying Fortress m� na tehdej�� dobu nejlep�� fyziku, kterou kdy mohly program�to�i z Microprose ud�lat. Propracovan� grafika kter� se v dne�n� dob� m��e zd�t zastaral� v minulosti z�sk�vala ten nejv�t�� obdiv v�ech hr���. Vyzkou�ejte si i vy jak� to bylo pilotovat takov� kolos jako je B-17.

Autor: 
B-17 Flying Fortress
V�robce: MicroProse 
Vyrobeno: 1992 
Syst�m: 486 
Velikost: 4,30mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard