Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Dnes tu m�me strategii ve kter� stav�te z�bavn� park, pro pobaven� mal�ch d�t�. Na za��tku hry m�te mal� obnos pen�z, s kter�m si koup�te pozemek, pro postaven� z�bavn�ho parku, m��ete stav�t r�zn� z�bavn� atrakce, nebo ob�erstvovac� st�nky, o park se taky mus�te starat a to t�m zp�sobem �e mus�te zam�stnat person�l, zahradn�ka, oprav��e a z�bavn� maskoty, taky co v�c pobav� ne� pob�haj�c� mega ku�e a v�ak pokud nedostane person�l zaslou�enou v�platu, budou st�vkovat a va�e zisky budou klesat. Kdy� u� v z�bavn�m parku nebudete m�t m�sto pro dal�� stav�n� atrakc� a v� park v�m vyd�lal velk� pen�ze prodejte ho v aukci a kupte si dal�� je�t� vet�� pozemek, pro postaven� z�bavn�ho parku. Tato strategie pot�� hlavn� ty, co maj� r�di business a z�bavn� parky.

Autor: 
Theme Park
V�robce: Bullfrog 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 486 
Velikost: 7,58mb 
Hodnocen�: 95% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard