Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Kone�n� vy�el Transport Tycoon pod windows, zde u� nenaraz�te na ��dn� chyby tipu No Sound, hra jede pod v�emi tipy windows, a� na Win NT, Win XP a Win 2000 kde to vykazuje hl�ku �e jsou �patn� registry, ale i na to je patch, kter� na�t�st� funguje. Byli odstran�ny v�echny chyby, to aspo� tvrd� autor, ale aby se z vag�nku kou�ilo, to jaksi nen� norm�ln�, tato chyba se st�v� kdy� si koup�te vl��ek jm�nem Manley-Morel DMU (Diesel), vypad� to docela srando vn�. Autor sem dal n�jak� bojov� vrtuln�k, kter� se objevil a zni�il m� farmu, na kter� jsem dost vyd�l�val, nev�m k �emu tato v�c m� slou�it, ale dost m� to zarazilo. Byl zde p�id�n i Multiplayer, kter� jsem zkou�el, ale nemohl jsem se p�ipojit, douf�m �e na to vyjde patch. N�co bylo zlep�eno, n�co se zhor�ilo, ale hra je to st�le skv�la a proto nev�hejte a stahujte.

D�le�it�:
Pot�ebn� patch pro OS Windows NT, 2000 a XP najdete ve h�e ve slo�ce �NT and XP� kde naleznete i instrukce k tomu jak m�te patch spr�vn� pou��t.

Autor: 
Transport Tycoon Deluxe For Win
V�robce: Microprose 
Vyrobeno: 2002 
Syst�m: Pentium 
Velikost: 13,9mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard