Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

V�lka je hrozn�, ale Warcraft je neskute�n� p�kn� v�le�n� strategie. Warcraft je real-time strategie, kter� s klidila velk� �sp�ch, jak ve sv�t� tak i u n�s, p��b�h za��n� v�lkou mezi lidmi a monstry a kon�� v�t�zstv� jednou ze stran, ve h�e vynal�z�te r�zn� v�ci, jako je katapult nebo roz�i�ujete magii. Hratelnost je obt�n�j�� a pro rychl� �tok jednotky nebo jenom p�esun, mus�te vynalo�it dostate�nou obratnost my�i. Na svoj� dobu, je grafika ve h�e dob�e rozpracovan�.

Autor:
Warcraft
V�robce: Blizzard�
Vyrobeno: 1994�
Syst�m: 486�
Velikost: 5mb�
Hodnocen�: 97%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy: Zde
N�vod:
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�6
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ