Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Dal�� advent�rka se zamotan�m p��b�hem a logick�mi probl�my. V�e za��n� t�m, �e se v bance se ztr�c� velk� mno�stv� zlata p�ed o�ima policist�, v tajn� organizaci, kter� se zab�v� z�hadami si nev� rady a n�hodn�m v�b�rem, v telefonn�m seznamu si vyberou nezn�m�ho kluka, kter� se jmenuje Kevin Hoppef, s kter�ho cht�j� ud�lat tajn�ho agenta, kter� m� vyp�trat kam se pod�lo ukraden� zlato, Kevin Hoppef se p�i sv�m �kolu, nalezen� s tracen�ho zlata zamiluje do kr�sn� d�vky. Hra m� spoustu logick�ch i nelogick�ch probl�m�, u kter�ch si n�kdy nebudete v�d�t rady, grafika je p�kn�, ale z n�kter�ch objekt� nejde poznat o co se zrovna jedn�, ale tento probl�m m� v�ce her.

Autor: 
Agent Ml��n�k
V�robce: Metropolis Software 
Vyrobeno: 1994 
Syst�m: 386 
Velikost: 3mb 
Hodnocen�: 96% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod: Zde 
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard