Hlavn� Menu
Old Cans
R�zn�
F�rum
Ak�n�
Adventury
Plo�inovky
Puzzle
Logick�
Z�vodn�
RPG
Sex
Simulatory
Sportovn�
Strategie
Hledej...
Shop
World of Warcraft
Settlers 5
The Matrix Online
Guild Wars
Brothers In Arms
Driv3r
Reklama

Pokud m�te r�di p�kn� a srandovn� advent�rky, tak toto je ta spr�vn� hra, kter� V�s dozajista pot��, v t�to h�e jsou hlavn�mi hrdiny dv� bl�zniv� zv���tka jm�nem Sam a Max, Sam je chytr� a vynal�zav� pes, zat�mco Max je kr�l�k (n�kdy dost brut�ln�), kter� odv�d� tu �pinavou pr�ci, (sem tam n�koho zmrza�it). P��b�h za��n� t�m, �e Sam a Max dostanou p��pad, ve kter�m maj� vyp�trat, kam se pod�li dv� zv���tka z cirkusu. Cel� hra i p��b�h jsou opravdu zaj�mav�, tuto hru doporu�uji, je docela dlouh� a bez n�vodu j� budete hr�t opravdu dlouho.

Autor:
Sam and Max Hit the Road
V�robce: Lucas Arts�
Vyrobeno: 1993�
Syst�m: 486�
Velikost: 8,4mb�
Hodnocen�: 98%�
Stahuj: Zde�
Extra Bonus
K�dy:
N�vod: Zde
Manu�l:
Informace

IP: 209.237.238.224
Online:�8
Top 10
�Warcraft 2
�Duke Nuke 3D
�Jazz Jackrabbit 2
�Death Rally
�Theme Hospital
�Destruction Derby 2
�Transport Tycoon D.W.
�Civilization 2
�Interactive Girl
�Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
199(27%)
�asto
225(30%)
Z��dka
210(28%)
V�bec ne
111(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard
INVIA.CZ