Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

I ten nejhor�� pir�t si mus� udr�et sv� postaven�, jinak se z n�ho stane historie, kterou nikdo nebude cht�t zn�t. P��b�h za��n� t�m �e Guybrush Threepwood chce naj�t poklad, aby v�em dok�zal �e je po��d opravdov� pir�t, Guybrush najde po del��m hled�n�m mapu, ale nad�en� ho hned p�ejde, proto�e se dov� �e mapa je rozd�len� na �ty�i d�ly. Hratelnost je jednoduch�, ale je k n� pot�eba um�t alespo� trochu anglicky. Grafika je dob�e rozpracovan� a hlavn� je bez chyb. Monkey Island je opravdu v�born� advent�rk�, kter� nikdy neskon�� v propasti historie.

Autor: 
The Secret of Monkey Island 2
V�robce: Lucas Arts 
Vyrobeno: 1991 
Syst�m: 486 
Velikost: 6,23mb 
Hodnocen�: 99% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy:  
N�vod: Zde 
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 2
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard