Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Kr�l�k a �elva koho by napadlo �e s touto kombinaci se d� vytvo�it p�kn� hra kter� pobav� i ty nejzarputilej�� povahy. Asi by V�s zaj�malo, jak� bl�zniv� p��b�h m��e m�t tato hra, tak se posa�te a �t�te d�l. V�e za�alo jednoho kr�sn�ho r�na, kdy nebezpe�n� �elva kter� m� hypnotick� znalosti a je�t� h�� i ��inky, utekla z v�zen� a sebou jako rukojm� vzala p�knou kr�li�ici, kterou se pozd�ji sna�� kr�l�k jm�nem Jazz zachr�nit. Bohu�el p�ed sebou m� hodn� trnitou cestu, ale za toto stoj� jeliko� kr�li�ice je opravdu ko�ka. Hra m� n�kolik episod, v ka�d� epizod� je docela dost dlouh�ch level� kter� jsou ��m d�l v�c obt�n�j��, ke konci a� nezvl�dnuteln�. Grafika je p�kn�, ale hra m� svoje slab� m�sto a to je rozli�en� obrazovky, proto�e narozd�l od hry Prehistorik kde byl p�kn� rozhled a �lov�k rychle poznal kde je jak� nep��tel, tak u Jazz Jackrabbit je to pr�v� naopak, �lov�k si hold p�i rychl� akci mus� domyslet co bude, v�t�inou p��jdete hned o �ivot. O hratelnosti bych se nezmi�oval moc do detail�, ta je toti� a� moc jednoduch� a ten kdo nezvl�dne �est tla��tek a� zm�n� typ hry nebo profesi.

Autor: 
Jazz Jackrabbit
V�robce: Epic Megagames 
Vyrobeno: 1993 
Syst�m: 486 
Velikost: 7,30mb 
Hodnocen�: 93% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard