Hlavn� Menu
 Old Cans
 R�zn�
 F�rum
 
 Ak�n�
 Adventury
 Plo�inovky
 Puzzle
 Logick�
 Z�vodn�
 RPG
 Sex
 Simulatory
 Sportovn�
 Strategie
Hledej...
Shop
 World of Warcraft
 Settlers 5
 The Matrix Online
 Guild Wars
 Brothers In Arms
 Driv3r
Reklama

Prvn� �3D� doomovka (a v�bec ak�n� hra z vlastn�ho pohledu), kter� je u� dneska zapomenutou klasikou. Proch�z�te se ve velk�m bludi�ti (nacistick� bunkr), kde se nach�z� pom�rn� dost nep��tel, kte�� maj� za �kol v�s zastavit za ka�dou cenu (i za cenu sv�ho hern�ho �ivota). K dispozici dostanete postupn� �ty�i zbran� - n��, pistoli, kulomet a rota�n� kulomet. No, nen� to zrovna velk� arzen�l, ale legrace si u�ijete a� a�. Grafika nen� zrovna z nejlep��ch, ale na to, �e to byla prvn� doomovka, se daj� zav��t v�echny o�i (�)(�). M�te-li r�di hry od ID Software, tak na nic ne�ekejte a stahujte.

Autor: 
Wolfenstein 3D
V�robce: ID Software 
Vyrobeno: 1992 
Syst�m: 386 
Velikost: 1,7mb 
Hodnocen�: 98% 
Stahuj: Zde 
Extra Bonus
K�dy: Zde 
N�vod:  
Manu�l:  
Informace

IP: 209.237.238.224
Online: 1
Top 10
 Warcraft 2
 Duke Nuke 3D
 Jazz Jackrabbit 2
 Death Rally
 Theme Hospital
 Destruction Derby 2
 Transport Tycoon D.W.
 Civilization 2
 Interactive Girl
 Settlers 2 Gold Edition
Anketa
Hrajete star� hry �asto ?
Ka�d� den
169(26%)
�asto
190(30%)
Z��dka
181(28%)
V�bec ne
96(15%)
Old Cans
Doporu�ujeme...
1024�756/32Bit - IE 6
Copyright 2002-2004
V�echna pr�va vyhrazena.
Hostujeme u WebSupport.sk.
Vytvo�il �nek Design.
Billboard